Radars

Secura е единствената компанија која во моментов во Македонија нуди цивилни радари кои се користат за периметарна заштита на површински поголеми објекти. Радар од 360 степени кои достигнува должина на покривање од 600m, покрива вкупна површина од 38 хектари и заменува 27 термални камери. Ова ги прави радарите економично решение за периметарна заштита кои ги намалуваат трошоците на проектот.

Showing the single result