СОФТВЕР ЗА ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Secura во Македонија носи многу уникатко и иновативно софтверско решение преку кое компаниите и обезбедувачите од агенциите за обезбедување можат од својот мобилен телефон да следат над 35 модули кои ќе им помогнат да ја подигнат својата ефикасност, како на пример: камери, алармни системи, противпожарени системи, отворање и затворање на рампи и боларди, менаџирање со системи за пристап, SCADA, GIS мапи, систем за менаџмент со рути и многу други.

Showing the single result